Запрошуємо до обговорення доповідей учасників V Всеукраїнської студентської конференції "Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору"